top of page

OPLEIDINGEN

OPLEIDING ULM

De Motorvliegclub Brasschaat (MVCB) wil het vliegen en meer in het bijzonder het motorvliegen, zo toegankelijk mogelijk maken voor het grote publiek. De MVCB verzorgt zowel de theoretische als de praktische opleiding die naar het behalen van een ULM brevet leiden. Voor de ULM opleidingen beschikt de MVCB over een gloednieuwe vloot Eurofox K3 lestoestellen (OO-H92, OO-H93) waarmee je onder begeleiding van ervaren instructeurs de kunst van het vliegen wordt aangeleerd. De MVCB beschikt daarbij over een officiëel erkende ATO (Approved Training Organisation) BE/ATO-325.

Opleiding ULM

ULM vergunning in het kort

De ULM vergunning (Ultra Light Motorised) laat de houder toe om vliegtuigen te besturen met een maximum gewicht van 472,5 kg en max 1 passagier in België. Er mag enkel gevlogen worden in ongecontroleerde  luchtruimen. De opgedane ervaring als ULM piloot kan nadien niet gecrediteerd worden voor het behalen van een PPL vergunning of hogere brevetten.

Wat is het verschil tussen het brevet van Privaat Piloot en dat van ULM Piloot?

Beide brevetten geven je de mogelijkheid om recreatief aan gemotoriseerde luchtvaart te doen, er is echter een verschil in wat je met deze brevetten mag doen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillen en de mogelijkheden van beide brevetten.

PPL - Privaat Piloot

ULM - Recreatief Piloot

Kenmerken van de vliegtuigen die bestuurd
mogen worden:

PPL Brevet

 

Maximum gewicht: geen beperking


Aantal passagiers: geen beperking


Luchtruim: alle luchtruim waar zichtvluchten zijn toegestaan


Uitbreidbaar: mits bijkomende opleidingen kan men met een PPL brevet alle verschillende vliegtuig types en zelfs
meermotorige en turbinevliegtuigen, besturen. Tevens kan, mits een bijkomende opleiding, een kwalificatie instrumentvliegen en nachtvlucht aan de PPL vergunning toegevoegd worden

ULM Brevet

 

Maximum gewicht: 450 Kg. / 472,5 Kg. met BRS


Aantal passagiers: 1


Luchtruim: enkel ongecontroleerd luchtruim bij dag


Uitbreidbaar: mits 30 uur solo en een checkvlucht kunt u een passagierslicentie bekomen.

In welke landen mag je vliegen?

Het PPL brevet is internationaal erkend en biedt de mogelijkheid om eender waar in de wereld te vliegen.

Het ULM brevet is een Belgisch brevet en laat in principe enkel vluchten boven België toe. Hierop zijn mits de nodige
toelatingen uitzonderingen mogelijk.

Toelating om te vliegen met in het buitenland
ingeschreven vliegtuigen?

Het PPL brevet laat toe vliegtuigen te besturen die ingeschreven zijn in alle EU landen, Zwitserland, Liechtenstein en Noorwegen. Mits het aanvragen van een gelijkstelling kan dit uitgebreid worden tot de meeste landen waaronder de VS.

Het brevet beperkt zich tot ULM vliegtuigen die in België
ingeschreven zijn.

Crediteren van ervaring (vlieguren)?

De opgedane ervaring (vlieguren) als PPL piloot kan gecrediteerd worden voor het behalen van hogere brevetten (beroepspiloot en lijnpiloot) en voor een eventuele opleiding op andere soorten luchtvaartuigen (helikopter, zweefvliegtuig, ULM enz.).

De opgedane ervaring (vlieguren) als ULM piloot kan niet gecrediteerd worden voor het behalen van een PPL of hogere brevetten en voor een opleiding op andere soorten
luchtvaartuigen (motorvliegtuig, helikopter, zweefvliegtuigen,
enz.).

Nodige medische keuring?

Klasse 1 of Klasse 2

Klasse 4

PRAKTISCHE INFORMATIE

De opleiding voor de vergunning ULM Piloot door de MVCB wordt verstrekt door een door het “Directoraat Generaal Luchtvaart” (DGLV) erkende instructeur en omvat zowel een praktische als een theoretische vorming. De ULM activiteiten van de MVCB maken een vast deel uit van de motorvliegactiviteiten van de vereniging en kaderen dan ook als dusdanig in het algemene opleidings gebeuren van de MVCB.

Wat te doen alvorens met de opleiding te beginnen

Nadat je formeel aanvaard bent als lid van de “Motorvliegclub Brasschaat” en je je lidgeld betaald hebt, ontvang je een lidnummer en een account voor de ledenpagina van de website en één voor “Skylegs”, het online reservatiesysteem van de MVCB. Je zal vervolgens gecontacteerd worden door uw instructeur voor het vervullen van een aantal administratieve formaliteiten met betrekking tot je ULM opleiding. Deze zal dan ook tijdens een persoonlijk gesprek je de nodige toelichting geven bij de door jou te volgen opleiding.

Medische keuring & oefenvergunning

De minimum leeftijd om het ULM vliegen aan te vatten is 16 jaar. Alvorens je de praktische vliegopleiding kan aanvatten moet je in het bezit zijn van een klasse 4 medisch attest en een oefenvergunning. Ofschoon er verschillende manieren zijn om het medisch onderzoek te doorlopen adviseren wij om het initieel onderzoek te doen in een expertisecentrum voor luchtvaartgeneeskunde.

Adressen vind u hier: https://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/luchtvaart/pub_vergunningen_medisch_erkendeartsen


Bij gunstig verloop krijgt u indien jonger dan 40 een medisch attest voor 5 jaar. Wanneer u ouder bent dan 40 is dit voor 2 jaar. Als u in het bezit bent van dit medisch attest kunt u een oefenvergunning ULM en een persoonlijk logboek aanvragen bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). Meer detail vind u op de website van het DGLV of vraagt u gewoon aan uw instructeur.

Algemeen verloop van de opleiding ULM

De opleiding ULM bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. De theorie kan door zelfstudie of klassikaal gevolgd worden. Het praktisch gedeelte bestaat uit 2 delen. Het eerste deel bestaat uit het controle verwerven over het vliegtuig, het tweede betreft het traditioneel navigeren met kaart, kompas en chrono. Wanneer de instructeur uw vaardigheden toereikend acht voor het welslagen van het examen kunt u in samenspraak het examen aanvragen.

Theorie opleiding

De theorie bestaat uit 5 vakken:


 Luchtvaartreglementering
 Aërodynamica
 Meteorologie
 Techniek
 Navigatie


Indien u dit wenst kunt u deze vakken klassikaal volgen, samen met de PPL kandidaten. De theorie cursus wordt één maal per jaar gegeven van aanvang november tot einde maart en dit in blokken van 3 uur, telkens op een avond in de week en op zondagmorgen. Zelfstudie of een meer gepersonaliseerde opleiding bij uw instructeur is ook mogelijk.

Het theoretische examen

U dient te slagen voor het examen luchtvaartreglementering alvorens u het praktisch examen mag afleggen. Dit theoretisch examen heeft plaats bij het DGLV te Brussel.

De praktijkopleiding

Deze opleiding bestaat uit 2 delen meer bepaald:


 Controle verwerven over het vliegtuig. U leert het toestel besturen onder alle mogelijke omstandigheden, met veel of weinig wind, aan hoog en lage snelheid, in gesimuleerde noodsituaties, enz … Het leren landen vormt hier de hoofdbrok.
 Navigeren. U leert hoe u een vlucht moet voorbereiden en uitvoeren. Gebruik van de boordradio, wat te doen bij weersverslechtering, noodsituaties, enz …

Het praktische examen

Het examen geschied ten overstaan van een door het “Directoraat-generaal Luchtvaart” aangeduide examinator. Deze zal uw vaardigheden in het besturen en navigeren van een ULM aftasten. Alvorens u met hem aan boord stapt zal hij uw theoretische kennis van de vakken aërodynamica, meteo, techniek en navigatie aftoetsen. Dit kan schriftelijk maar ook mondeling gebeuren. Wanneer u het praktisch examen slaagt krijgt u een vliegvergunning ten belope van de duur van je medisch attest. Als u het medisch attest vernieuwd dient u ook uw vliegvergunning te vernieuwen. Indien je 25 uur per jaar vliegt is deze vernieuwing slechts een formaliteit, vlieg je minder dan dien je een controlevlucht te doen met je vlieginstructeur.

Kennis van het Engels en het Beperkt bewijs van radiotelefonist

Hoewel een basiskennis van het Engels nuttig kan zijn voor het lezen en verstaan van bepaalde informatie i.v.m. het vliegen (meteo, informatie over vliegvelden, handboeken enz.) is een formele kennis niet verplicht. Er dient dan ook geen specifiek examen Engels afgelegd te worden. In tegenstelling tot een opleiding PPL omvat een opleiding ULM geen opleiding in het gebruik van de boordradio. Indien je echter gebruik wil maken van je boordradio moet je beschikken over een door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) uitgereikt “Beperkt Bewijs van Radiotelefonist”

Om deze vergunning te bekomen moet je voor een speciaal door het DGLV ingericht examen slagen. Tijdens dit mondeling examen zal je moeten aantonen dat je voldoende kennis hebt van de regelgeving i.v.m. de radioprocedures en dat je de radioprocedures in het Engels beheerst. De MVCB organiseert in het kader van haar activiteiten voorbereidingscursussen voor dit examen.

VEELGESTELDE VRAGEN

INTERESSE IN DEZE OPLEIDING?

LAAT UW GEGEVENS ACHTER VIA HET CONTACT- FORMULIER, WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

Bedankt voor de inzending!

bottom of page