Motorvliegclub Brasschaat - MVCB VZW

Leren vliegen

Leren Vliegen bij de MVCB

De Motorvliegclub Brasschaat (MVCB) wil het vliegen en meer in het bijzonder het motorvliegen, zo toegankelijk mogelijk maken voor het grote publiek. Als lid van de MVCB kan je kiezen tussen een opleiding Privaat of ULM piloot. De MVCB verzorgt zowel de theoretische als de praktische opleiding die naar het behalen van beide brevetten leidt. Voor zowel de PPL als ULM opleidingen beschikt de MVCB over een moderne vloot lestoestellen waarmee je onder begeleiding van ervaren instructeurs de kunst van het vliegen wordt aangeleerd.

Wat is het verschil tussen het brevet van Privaat Piloot en dat van ULM Piloot?

Beide brevetten geven je de mogelijkheid om recreatief aan gemotoriseerde luchtvaart te doen, er is echter een verschil in wat je met deze brevetten mag doen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillen en de mogelijkheden van beide brevetten.

  Privaat Piloot (PPL) ULM Piloot
Kenmerken van de vliegtuigen die bestuurd mogen worden: Maximum gewicht: geen beperking Aantal passagiers: geen beperking Luchtruim: alle luchtruim waar zichtvluchten zijn toegestaan. Uitbreidbaar: mits bijkomende opleidingen kan men met een PPL brevet alle verschillende vliegtuig types en zelfs meermotorige en turbinevliegtuigen, besturen. Tevens kan, mits een bijkomende opleiding, een kwalificatie instrumentvliegen en nachtvlucht aan de PPL vergunning toegevoegd worden Maximum gewicht: 450 Kg. / 472,5 Kg. met BRS Aantal passagiers: 1 Luchtruim: enkel ongecontroleerd luchtruim bij dag. Uitbreidbaar: mits 30 uur solo en een checkvlucht kunt u een passagierslicentie bekomen.
In welke landen mag je vliegen? Het PPL brevet is internationaal erkend en biedt de mogelijkheid om eender waar in de wereld te vliegen. Het ULM brevet is een Belgisch brevet en laat in principe enkel vluchten boven België toe. Hierop zijn mits de nodige toelatingen uitzonderingen mogelijk.
Toelating om te vliegen met in het buitenland ingeschreven vliegtuigen? Het PPL brevet laat toe vliegtuigen te besturen die ingeschreven zijn in alle EU landen, Zwitserland, Liechtenstein en Noorwegen. Mits het aanvragen van een gelijkstelling kan dit uitgebreid worden tot de meeste landen waaronder de VS. Het brevet beperkt zich tot ULM vliegtuigen die in België ingeschreven zijn.
Crediteren van ervaring (vlieguren)? De opgedane ervaring (vlieguren) als PPL piloot kan gecrediteerd worden voor het behalen van hogere brevetten (beroepspiloot en lijnpiloot) en voor een eventuele opleiding op andere soorten luchtvaartuigen (helikopter, zweefvliegtuigen, ULM enz.). De opgedane ervaring (vlieguren) als ULM piloot kan niet gecrediteerd worden voor het behalen van een PPL of hogere brevetten en voor een opleiding op andere soorten luchtvaartuigen (motorvliegtuig, helikopter, zweefvliegtuigen, enz.).
Nodige medische keuring? Klasse 1 of Klasse 2 Klasse 4

In de toekomst zal het opleidingsaanbod van de MVCB worden uitgebreid met een Europees erkende opleiding “Light Aircraft Pilot Licence” (LAPL). Dit brevet komt in grote lijnen overeen met de PPL vergunning maar het heeft een aantal beperkingen. Zo mag men met dit brevet alleen eenmotorige vliegtuigen besturen met een gewicht onder de 2.000 Kg. Het aantal passagiers is ook beperkt tot drie en het brevet is enkel geldig in alle EU landen, Zwitserland, Liechtenstein en Noorwegen. De medische eisen voor het behalen van dit brevet liggen ook aanzienlijk lager dan die voor een PPL. Het is mogelijk dat piloten die een PPL bezitten dit brevet omzetten naar een LAPL wanneer zij niet meer aan de medische eisen van Klasse 2 keuring voldoen. Zij kunnen dan blijven vliegen met een minder strenge medische LAPL keuring, weliswaar rekening houdend met de beperkingen van een LAPL.

Praktische informatie met betrekking tot de PPL opleiding:

Inleiding

De opleiding voor de vergunningen “Privaat Piloot Licence” PPL (Privaat Piloot) door de MVCB verstrekt, is een door het “Directoraat-generaal Luchtvaart” (DGLV) en de Europese Unie via het “European Aviation Safety Agency” (EASA) erkende opleiding die leidt naar een internationaal erkende vergunning voor het besturen van motorvliegtuigen.

De MVCB beschikt over een door de overheid erkend opleidingscentum “Approved Training Organisation” ATO. Deze ATO staat onder de leiding van François Van Hool, Accountable Manager (AM) en Mario Aelaerts, Head of Training (HT). Beide heren worden bijgestaan door een staf van ervaren praktijk en theorie instructeurs, een Safety Manager en een Intern Auditor.

Wat te doen alvorens met de opleiding te beginnen

Nadat je formeel aanvaard bent als lid van de “Motorvliegclub Brasschaat” en je je lidgeld betaald hebt, ontvang je een lidnummer en een account voor de ledenpagina van de website en één voor “Skylegs”, het online reservatiesysteem van de MVCB. Je zal vervolgens gecontacteerd worden door de AM voor het vervullen van een aantal administratieve formaliteiten met betrekking tot de ATO, bestaande uit;

 • het openen van je persoonlijk opleidingsdossier.
 • het aanvragen vaneen persoonlijk logboek en registratienummer bij het DGLV.
 • het aanvragen van een medisch onderzoek.

Na het afhandelen van deze papierwinkel zal de “Accountable Manager” (AM) en/of de “Head of Training” (HT) een afspraak met je maken om tijdens een persoonlijk gesprek je de nodige toelichting te geven bij de door jou te volgen opleiding. Hierna zal er dan overgegaan worden tot het aanduiden van een instructeur die voor je praktijkopleiding zal instaan.

Hoewel het strikt genomen niet noodzakelijk is dat je in het bezit bent van een medisch certificaat bij het begin van je opleiding, is het toch aangeraden niet te lang met deze medische keuring te wachten.

De medische keuring is wel noodzakelijk om alleen te mogen vliegen (Solo) en geeft je zekerheid dat je wel degelijk medisch geschikt bent om een vliegtuig te mogen en te kunnen besturen.

De eisen van deze medische keuring zijn van die aard dat iemand met een normale gezondheid zonder enige problemen voor deze keuring slaagt. Men moet zeker geen superman of -vrouw zijn. Het dragen van een bril is bijvoorbeeld geen enkel probleem.

Het aanvragen van een medisch onderzoek kan gebeuren via één van de Medische Centra of één van de erkende geneesheren (AME’s). De lijst met adressen kan je vinden op de site van het DGLV met volgende link:
http://www.mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/luchtvaart/pub_vergunningen_medisch_erkendeartsen.jsp

Algemeen verloop van de opleiding PPL

De opleiding tot PPL bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Beide delen omvatten een minimum aantal les- en vlieguren.

Voor beide delen zijn er tussentijdse evaluaties voorzien. Aan het einde van zowel het theoretisch als het praktisch deel is er een interne test voorzien. Bij een positief resultaat van deze testen word je voorgesteld voor het officiële examen van het DGLV.

Het theoretische examen wordt afgenomen in de gebouwen van het DGLV in Brussel en het praktisch examen in vlucht wordt afgenomen in Brasschaat door een door het DGLV aangeduide examinator.

Theorie opleiding

Het theoretische gedeelte van de opleiding bestaat uit een 126 lesuren durende theoretische vorming gevolgd door een proefexamen.

Deze 126 lesuren zijn verdeeld over volgende vakken:

 • Reglementeringen en ATC procedures
 • Vliegtuigkunde (Motoren, Systemen en Instrumenten)
 • Vliegprestaties en planning
 • Luchtvaartfysiologie en -psychologie
 • Meteorologie
 • Navigatie
 • Operationele Procedures
 • Vluchtprincipes (Aërodynamica)
 • Communicatie (VFR RT)
 • Algemene vliegveiligheid

De theorie cursus wordt één maal per jaar gegeven van aanvang november tot einde maart en dit in blokken van 3 uur, telkens op een avond in de week en op zondagmorgen. Elke leerling dient in deze cursus ingeschreven te zijn en een maximum van de tijd aanwezig te zijn.

Om dit mogelijk te maken wordt de cursus modulair gegeven. Dat wil zeggen dat alle vakken vak per vak worden gegeven en dit elk seizoen in dezelfde volgorde..

Dit maakt het de leerlingen die niet bij de start van een nieuwe cyclus aanwezig kunnen zijn, mogelijk telkens bij het begin van een nieuw vak in de cursus in te stappen. Vervolgens dienen zij de vakken die zij nog niet gekregen hebben te volgen bij de volgende cyclus.

Leerlingen die om welke reden ook bepaalde lessen missen, kunnen deze bijwerken in zelfstudie en zullen vervolgens op hun kennis geëvalueerd worden tijdens tussentijdse individuele testen en eventueel persoonlijk bijgewerkt worden.

Je deelname aan de lessen en je individuele vooruitgang wordt bijgehouden in je persoonlijk dossier.

Voor de cursus wordt de reeks boeken “Privaat Piloot van BAFA” gebruikt.

Het theoretische examen

Nadat je de cursus theorie volledig hebt gevolgd en succesvol hebt afgesloten, dat wil zeggen dat je geslaagd bent voor het intern proefexamen, kan je voorgesteld worden om het officieel examen PPL bij het DGLV te gaan afleggen.

Het examen is een “multiple choice” test die op computer wordt afgelegd. Het heeft plaats gedurende één dag (tussen 09:00 en 16:00 uur) en omvat negen vakken (Operationele Procedures en Algemene vliegveiligheid horen samen). Om te slagen moet je voor elk vak minimum een score van 75% behalen.

Bij het niet slagen voor één of meerdere vakken kan je tot driemaal toe voor de niet geslaagde vakken herkansen. Wanneer je na deze drie herkansingen nog niet geslaagd bent moet je het ganse examen herdoen, ook de vakken waarvoor je voordien al geslaagd was.

Wanneer je geslaagd bent, is het theoretisch examen gedurende twee jaar geldig voor het uitreiken van een vergunning. Met andere woorden, je moet binnen de periode van twee jaar geslaagd zijn voor je praktisch examen, zo niet moet je het theoretisch examen herdoen alvorens je tot het praktisch examen wordt toegelaten.

De praktijkopleiding

Eenmaal je lid bent en een instructeur aangewezen hebt gekregen kan je met je praktische opleiding beginnen.

Het is niet nodig om eerst de theoretische cursus te volgen, hoewel het zeker geen kwaad kan. Als je bij aanvang van je praktijkopleiding nog niet in de mogelijkheid was om de theorie te volgen, kan je mits wat zelfstudie al een paar theoretische fundamenten verwerven voor je aan je officiële (verplichte) theoriecursus begint.

De opleiding bestaat uit drie grote fases:

De tweede en derde fase kunnen eventueel gecombineerd worden. Bij het begin van elke van deze fases zal je van je instructeur een uitgebreide briefing ontvangen over de oefeningen die je tijdens die fase zult inoefenen. Bovendien wordt elke vlucht voorafgegaan en afgesloten met een briefing.

De wet schrijft voor dat je praktijkopleiding minimum 45 vlieguren moet omvatten. Het is echter zelden dat iemand zonder voorafgaande vliegervaring (zweefvliegen of ULM) na deze 45 vlieguren op een voldoende niveau is om het praktisch examen af te leggen. Een meer realistisch streefgetal is 65 vlieguren. Veel hangt af van je talent en de regelmaat waarmee je tijdens je opleiding vliegt.

Aan het einde van je opleiding wordt er een interne evaluatievlucht gedaan met de HT of een door hem aangeduide instructeur. Indien je tijdens deze vlucht positief geëvalueerd wordt, word je voorgesteld om het praktisch examen in vlucht af te leggen.

 • De eerste fase omvat de basismaneuvers, het opstijgen en het landen. Deze fase wordt afgesloten met je eerste “Solovlucht”. Let wel, voor je solo mag vliegen moet je in het bezit zijn van een medisch certificaat.
 • De tweede fase omvat noodprocedures en meer complexe maneuvers zoals steile bochten.
 • De derde fase omvat het navigatiegedeelte en wordt ook afgesloten met een aantal “solo navigatievluchten”.

Het praktische examen

Het praktisch examen wordt afgenomen door een door het DGLV aangeduide examinator. Deze examinator zal je examen in Brasschaat afnemen op een PS28-Cruiser van de MVCB.

Het examen bestaat uit twee delen, namelijk een gedeelte algemene vlucht en een gedeelte navigatie.

Wanneer je geslaagd bent voor het examen, worden de nodige papieren aan het DGLV overgemaakt en kan je je vergunning gaan afhalen bij het DGLV.

Kennis van het Engels en het Beperkt bewijs van radiotelefonist

Om je PPL vergunning te kunnen krijgen, moet je echter nog aan één eis voldoen. Als PPL piloot zal je moeten bewijzen dat je voldoende kennis hebt van het Engels. Hiervoor moet je een mondeling examen afleggen bij een erkend examinator of examencentrum.

Je bent geslaagd als je minimum een Level 4 behaalt, het maximum is Level 6. Deze niveaus geven tevens aan hoelang je Engels geldig is (Level 4 is 3 jaar, Level 5 is 5 jaar en Level 6 is onbeperkt).

Om de boordradio te mogen bedienen, moet je over een door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) uitgereikt “Beperkt Bewijs van Radiotelefonist” beschikken. Zolang je leerling bent, heb je zulk een vergunning niet nodig. Eens je echter een PPL brevet hebt, moet je die wel hebben. Geen nood, het examen voor dit brevet zit vervat in je theoretische en praktisch examen PPL. Wanneer je je PPL vergunning gaat afhalen bij het DGLV krijg je een attest waarmee je deze radiovergunning kan aanvragen bij het BIPT.

Veel gestelde vragen in verband met een PPL vliegopleiding:

 • Hoeveel kost een opleiding PPL bij de MVCB?

  Omdat de vliegopleiding meestal over een langere periode is gespreid, verdeelt het de kosten in de tijd. Toch moet men er mee rekening houden dat er heel wat bij komt kijken: lidmaatschap van de club, regelmatig medisch onderzoek, theoretische en praktische lessen, lesmateriaal, vlieg materiaal (hoofdtelefoon, kaarten, rekenschijf enz.) huur toestel voor de praktische opleiding (tenminste 45 vlieguren, maar kan, afhankelijk van de deskundigheid, ook enkele tientallen uren meer zijn), landingsgeld (voor sommige vliegvelden), vliegboek, headset (koptelefoon), examengeld (theoretisch, praktisch en de Engelse taaltest), uitreiken van de vergunningen. Op basis van 65 vlieguren moet men volledige opleiding en randkosten op ongeveer 10.000 Euro begroten gespreid over ongeveer twee jaar.

 • Hoelang duurt een opleiding PPL bij de MVCB?

  De Motorvliegclub Brasschaat streeft naar een degelijke opleiding waarbij veiligheid en deskundigheid worden gecombineerd met het opdoen van voldoende ervaring. Daarom nemen we onze tijd om je tot een volleerde en veilige piloot op te leiden.
  Andere factoren die invloed hebben op de duur van je opleiding zijn jouw beschikbaarheid en de beschikbaarheid van het vliegveld en het weer.
  Tenzij speciale toelating is het vliegveld van Brasschaat enkel in de week v.a. 16:00 uur en gedurende het weekend en op feestdagen beschikbaar. Gelukkig gaat het om een betonnen landingsbaan en kan er ook na regenachtige dagen worden gevlogen. Reken er toch op, mede dankzij het Belgische weer, dat de praktische opleiding gemiddeld 2 jaar duurt.

 • Wat is de minimum leeftijd om aan een opleiding PPL te beginnen?

  In principe bestaat er geen eis qua minimum leeftijd om een opleiding PPL te beginnen. Om solo te vliegen moet men echter 16 jaar zijn en om een brevet PPL uitgereikt te krijgen moet men 17 jaar zijn.

 • Welke voorkennis is vereist om een opleiding PPL te beginnen?

  Er wordt in principe geen voorkennis gevraagd aan kandidaat PPL leerlingen. Mensen met verschillende opleidingsniveaus bleken in het verleden in staat te zijn te slagen voor het theoretische examen PPL. De meeste theorie vakken zijn kennisvakken die geen voorkennis vereisen. De kennis van wiskunde beperkt zich tot het uitvoeren van basisberekeningen (met een elektronische rekenmachine). Een minimum basiskennis van het Engels is wel vereist. De meeste documentatie van vliegtuigen, vliegvelden en het weer, wordt in het Engels verstrekt. Men zal dan ook deze kennis moeten aantonen tijdens een mondelinge test.

Praktische informatie met betrekking tot de ULM opleiding:

Inleiding

De opleiding voor de vergunning ULM Piloot door de MVCB verstrekt door een door het “Directoraat Generaal luchtvaart” (DGLV) erkende instructeur staat in voor zowel de praktische en theoretische ULM opleiding. De ULM activiteiten van de MVCB maken een vast deel uit van de motorvliegactiviteiten van de vereniging en kaderen dan ook als dusdanig in het algemene opleidings gebeuren van de MVCB.

Wat te doen alvorens met de opleiding te beginnen

Nadat je formeel aanvaard bent als lid van de “Motorvliegclub Brasschaat” en je je lidgeld betaald hebt, ontvang je een lidnummer en een account voor de ledenpagina van de website en één voor “Skylegs”, het online reservatiesysteem van de MVCB. Je zal vervolgens gecontacteerd worden door uw instructeur voor het vervullen van een aantal administratieve formaliteiten met betrekking tot je ULM opleiding. Deze zal dan ook tijdens een persoonlijk gesprek je de nodige toelichting geven bij de door jou te volgen opleiding.

Medische keuring & oefenvergunning

De minimum leeftijd om het ULM vliegen aan te vatten is 16 jaar. Alvorens je de praktische vliegopleiding kan aanvatten moet je in het bezit zijn van een klasse 4 medisch attest en een oefenvergunning. Ofschoon er verschillende manieren zijn om het medisch onderzoek te doorlopen adviseren wij om het initieel onderzoek te doen in een expertisecentrum voor luchtvaartgeneeskunde. Adressen vind u hier: http://www.mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/luchtvaart/pub_vergunningen_medisch_erkendeartsen.jsp

Bij gunstig verloop krijgt u indien jonger dan 40 een medisch attest voor 5 jaar. Wanneer u ouder bent dan 40 is dit voor 2 jaar. Als u in het bezit bent van dit medisch attest kunt u een oefenvergunning ULM en een persoonlijk logboek aanvragen bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). Meer detail vind u op de website van het DGLV of vraagt u gewoon aan uw instructeur.

Algemeen verloop van de opleiding ULM

De opleiding ULM bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. De theorie kan door zelfstudie of klassikaal gevolgd worden. Het praktisch gedeelte bestaat uit 2 delen. Het eerste deel bestaat uit het controle verwerven over het vliegtuig, het tweede betreft het traditioneel navigeren met kaart, kompas en chrono.

Wanneer de instructeur uw vaardigheden toereikend acht voor het welslagen van het examen kunt u in samenspraak het examen aanvragen.

Theorie opleiding

De theorie bestaat uit 5 vakken:

 • Luchtvaartreglementatie
 • Aërodynamika
 • Meteorologie
 • Techniek
 • Navigatie

Indien u dit wenst kunt u deze vakken klassikaal volgen, samen met de PPL kandidaten. De theorie cursus wordt één maal per jaar gegeven van aanvang november tot einde maart en dit in blokken van 3 uur, telkens op een avond in de week en op zondagmorgen. Zelfstudie of een meer gepersonaliseerde opleiding bij uw instructeur is ook mogelijk.

Het theoretische examen

U dient te slagen voor het examen luchtvaartreglementatie alvorens u het praktisch examen mag afleggen. Dit theoretisch examen heeft plaats bij het DGLV te Brussel.

De praktijkopleiding

Deze opleiding bestaat uit 2 delen meer bepaald:

 1. Controle verwerven over het vliegtuig. U leert het toestel besturen onder alle mogelijke omstandigheden, met veel of weinig wind, aan hoog en lage snelheid, in gesimuleerde noodsituaties, enz … Het leren landen vormt hier de hoofdbrok. Navigeren.
 2. U leert hoe u een vlucht moet voorbereiden en uitvoeren. Gebruik van de boordradio, wat te doen bij weersverslechtering, noodsituaties, enz …

Het praktische examen

Het examen geschied ten overstaan van een door het “Directoraat-generaal Luchtvaart” aangeduide examinator. Deze zal uw vaardigheden in het besturen en navigeren van een ULM aftasten. Alvorens u met hem aan boord stapt zal hij uw theoretische kennis van de vakken aërodynamika, meteo, techniek en navigatie aftoetsen. Dit kan schriftelijk maar ook mondeling gebeuren. Wanneer u het praktisch examen slaagt krijgt u een vliegvergunning ten belope van de duur van je medisch attest. Als u het medish attest vernieuwd dient u ook uw vliegvergunning te vernieuwen. Indien je 25 uur per jaar vliegt is deze vernieuwing slechts een formaliteit, vlieg je minder dan dien je een controlevlucht te doen met je vlieginstructeur.

Kennis van het Engels en het Beperkt bewijs van radiotelefonist

Hoewel een basiskennis van het Engels nuttig kan zijn voor het lezen en verstaan van bepaalde informatie i.v.m. het vliegen (meteo, informatie over vliegvelden, handboeken enz.) is een formele kennis niet verplicht. Er dient dan ook geen specifiek examen Engels afgelegd te worden.

In tegenstelling tot een opleiding PPL omvat een opleiding ULM geen opleiding in het gebruik van de boordradio. Indien je echter gebruik wil maken van je boordradio moet je beschikken over een door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) uitgereikt “Beperkt Bewijs van Radiotelefonist”

Om deze vergunning te bekomen moet je voor een speciaal door het DGLV ingericht examen slagen. Tijdens dit mondeling examen zal je moeten aantonen dat je voldoende kennis hebt van de regelgeving i.v.m. de radioprocedures en dat je de radioprocedures in het Engels beheerst.

De MVCB organiseert in het kader van haar activiteiten voorbereidingscursussen voor dit examen.

Veel gestelde vragen in verband met een ULM vliegopleiding:

 • Hoeveel kost een opleiding ULM bij de MVCB?
  Dit hangt af van hoe snel je de zaken aanleert. Sommige mensen hebben genoeg aan 25 uur training, andere hebben dan weer 65 uur nodig. Een gezond gemiddelde zit rond de 40 a 45 uur training. Als je de kosten van je lidgeld, medische keuring, administratie, cursussen, vliegmateriaal, examens, enz … mee telt kom je ongeveer op 6.000 Euro uit, gespreid over ongeveer twee jaar.
 • Hoelang duurt een opleiding ULM bij de MVCB?
  Dat hangt vooral af van je beschikbare tijd. Vlieg je 2 keer per week dan lukt het op 1 jaar tijd. Vlieg je eens in de 14 dagen mag je ruim 2 jaar rekenen. Een soepele agenda is noodzakelijk, het slechte weer kan u meer dan eens parten spelen.
 • Wat is de minimum leeftijd om aan een opleiding ULM te beginnen?
  16 jaar. Vanaf deze leeftijd kan je ook je brevet behalen.
 • Welke voorkennis is vereist om een opleiding ULM te beginnen?
  Geen.

Vrienden van MVCB

Op de hoogte blijven

Vul je e-mail adres hieronder in.
Site created by David Hilven & hosted by Skylegs